MENU
Přednášky a diskuse

UYGHUR GENOCIDE: SANCTIONING PRC FORCED LABOR PRACTICES

18.10.2023 - 18:00
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstupné: zdarma

O události

Nury A. Turkel, právník a odborník na zahraniční politiku s téměř dvacetiletou praxí, působil jako komisař jmenovaný bývalou předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi v Komisi pro mezinárodní náboženskou svobodu, kde se aktivně zasazoval o legislativní řešení zvěrstev páchaných na Ujgurech v Číně. Jeho politická doporučení ovlivnila americké zákony. V přednášce nazvané „Ujgurská genocida: Sankce za nucené pracovní praktiky v ČLR“ se zabývá závažným porušováním lidských práv, k němuž dochází v Sin-ťiangu. Zaměřuje se na využívání nucených pracovních praktik ze strany Čínské lidové republiky (ČLR) a na potřebu implementace mezinárodních sankcí k řešení této situace. Pan Turkel představí důkazy o páchání genocidy Ujgurů a zdůrazní význam přijetí konkrétních opatření, jako jsou sankce, k omezení nucené práce.

Přednáška i diskuse proběhnou v angličtině. Svoji účast potvrďte, prosím, na adrese meluzinova@pssi.cz.


Nadcházející akce