MENU

O nás

Americká centra poskytují informace o USA, pomáhají posilovat vazby mezi USA a Českou republikou a podporovat vzájemné porozumění. Nabízíme širokou paletu akcí, které přibližují českému publiku americkou kulturu, historii a hodnoty. Najdete u nás informace o možnostech studia v USA a také výukové materiály pro učitele a studenty angličtiny. Činnost amerických center je podporována Velvyslanectvím USA v Praze.

Americká centra organizují ročně stovky akcí každý rok ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze a nevládními organizacemi. Díky tomu nabízí širokou paletu akcí – přednášky, konverzační kluby, filmové projekce, odborné kulaté stoly nebo programy pro školy. Řada z nich disponuje také knihovnami s obsáhlou sbírkou anglicky psaných knih a časopisů. Všechny tyto položky si můžete zdarma půjčit.

Navštivte naše centra

Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, Brno

Detail centra

Univerzita Palackého v Olomouci, Třída Svobody 8, Olomouc

Detail centra

Knihovna města Ostravy, 28. října 2, Ostrava

Detail centra

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň

Detail centra

Tržiště 13 (1. patro), Praha 1 – Malá Strana

Detail centra

Knihovna Ústeckého kraje, Velká Hradební 49, Ústí nad Labem

Detail centra