MENU

Kdo v Americe vlastní střelné zbraně?

Robert J. Spitzer

Robert J. Spitzer je vyznamenaným profesorem politologie a vedoucím katedry politických věd na Newyorské státní univerzitě v Cortlandu. Je autorem třinácti publikací, mimo jiné knihy „The Politics of Gun Control“ [Politika kontroly střelných zbraní].

„Druhý dodatek Ústavy USA (část Listiny práv) chrání „právo nosit zbraně“.“

Obchody se zbraněmi, jako tento v Nashville, mohou přijít o licenci k prodeji, pokud nedodržují federální zákony. Foto AP Images

Americká tradice vlastnit a používat střelné zbraně se datuje do počátků národních dějin. Skutečná povaha této tradice však bývá mnohdy idealizována, zveličována nebo překrucována.

Přestože součástí moderní americké kultury jsou skupiny, které podporují tradice zbraní a jejich používání, jejich názory podporují jen někteří spoluobčané. Američané vlastní asi 270 milionů střelných zbraní, takže téměř na každého obyvatele země připadá jedna zbraň. Někteří Američané vlastní více než jednu, miliony jiných nemají vůbec žádnou. Vlastníci střelných zbraní jsou po celé zemi, avšak nejvíce se vyskytují v oblasti venkova a jižní části USA. Dlouhé zbraně (kulovnice a brokovnice) převyšují svým počtem pistole v poměru dvě ku jedné. Většina Američanů, kteří vlastní dlouhou střelnou zbraň, ji používá pro lov a sportovní střelbu; pistole si většinou pořizují kvůli vlastní ochraně. V celé zemi počet vlastněných zbraní postupně klesá: v šedesátých letech 20. století byla alespoň jedna střelná zbraň asi v polovině amerických domácností; dnes jsou střelné zbraně pouze asi v jedné třetině amerických domácností.

Americká tradice střelných zbraní sahá do 17. století, kdy si osadníci původních kolonií často museli zajišťovat vlastní ochranu. Tvořili skupiny domobrany, které se utkávaly s domorodými Američany nebo evropskými vojsky. Avšak až do poloviny 19. století bylo vlastnictví střelné zbraně poměrně vzácným jevem a většina mužů, kteří sloužili v domobraně, o vlastnictví nebo používání střelných zbraní věděla jen málo.

Zásadní rozmach vlastnictví střelných zbraní nastal po americké občanské válce (1861–1865), kdy se miliony mužů poprvé setkaly se střelnými zbraněmi; ty byly vyráběny ve velkém a aktivně nabízeny civilnímu obyvatelstvu. Přesto, a navzdory rozšířené představě, nebyl americký Západ v devatenáctém století ani zdaleka plný násilí a střelbychtivých dobrodruhů, jak to vykreslují americké filmy a populární kultura. Při krocení poměrů na západních územích sehrály významnou úlohu zákony o střelných zbraních, například ustanovení omezující jejich nošení.

Vlastnictví a používání střelných zbraní nadále podněcuje celonárodní debatu. Většina Američanů podporuje přísnější zákony o střelných zbraních, ale zároveň respektuje přání majitelů zbraní. Ročně zemře na následky zranění způsobených střelnými zbraněmi při sebevraždách, vraždách a nehodách asi 30.000 Američanů. Asi 80 procent všech trestných činů spojených se střelnými zbraněmi je spácháno s pomocí ručních střelných zbraní. Střelné zbraně používají někdy civilisté ke zmaření trestných činů a výzkumní pracovníci pokračují v debatě o tom, které typy zbraní jsou pro obranou střelbu legitimní.

Druhý dodatek Ústavy USA (část Listina práv) chrání „právo nosit zbraně“. Uvádí také „náležitě řízenou domobranu“. Američané nadále řeší otázku, jak druhý dodatek vykládat. V roce 2008 Nejvyšší soud USA poprvé interpretoval toto vyjádření ústavy tak, že se týká soukromého držení střelných zbraní pro osobní ochranu doma. Přesto, jak soud konstatoval, toto právo není neomezené, a předpisy omezující nošení střelných zbraní jsou nadále právoplatné.

Novodobá Amerika má jen několik národních předpisů pro střelné zbraně, které většinou byly výsledkem veřejného pobouření nad mírou rozšíření trestné činnosti související se střelnými zbraněmi a strachu z této kriminality, nebo tlaku veřejnosti po zavraždění významných osobností. V rámci padesáti států a Washingtonského distriktu se předpisy pro střelné zbraně liší od mírných až po přísné.

Robert J. Spitzer je vyznamenaným profesorem politologie a vedoucím katedry politických věd na Newyorské státní univerzitě v Cortlandu. Je autorem třinácti publikací, mimo jiné knihy „The Politics of Gun Control“ [Politika kontroly střelných zbraní].

Článek v angličtině ke stažení v PDF (700 kB) Who Owns Guns in America.