MENU
Akce

Farm Security Administration 1935-1943 | Výstava fotografií

01.05.2016
Velká synagoga, Sady Pětatřicátníků 11, Plzeň
Vstupné: NULL

O události

Výstava 250 fotografií z legendárního projektu Farm Security Administration dává českým divákům vůbec poprvé možnost nahlédnout dobu, v níž se USA měnily ze zemědělské společnosti v industriální velmoc.

Projekt "Farm Security Administration" byl založen v r. 1935 vládou USA na podporu zemědělství v době hospodářské krize. V jeho informační sekci byly zaměstnány desítky fotografů a po dobu osmi let pořizovaly obrazovou dokumentaci amerického venkova. Celkem bylo vytvořeno na 270 tisíc fotografií. Většina negativů (175 tisíc) je dnes součástí archivního fondu Knihovny kongresu ve Washingtonu.

Pro výstavu v plzeňské Velké synagoze vybral kurátor výstavy Radova Kodera 250 snímků. Výběr zachycuje všechny aspekty života farmářů a lidí spojených se zemědělstvím a přidruženým průmyslem: rodinný život, bydlení, práci, migraci, dopravu, volný čas, životní styl, život v uprchlických táborech… Fotografie se vyznačují jak vysokou dokumentární a vypovídací hodnotou, tak estetickou úrovní a emotivní působivostí.

Fotografie byly pro tuto výstavu nově kvalitně vytištěny přímo ze skenů negativů z archivu Kongresové knihovny a byly galerijně adjustovány. Jsou opatřeny původními autorskými popiskami, doprovodnými texty a medailonky autorů.

Na výstavě je různým počtem fotografií zastoupeno celkem 18 autorů: Dorothea Lang, Russel Lee, Jack Delano, Walker Evans, Arthur Rothstein, Marion Post Wolcott, Ben Shahn, Carl Mydans, Theodor Jung, Roy Stryker, John Vachon, Edwin a Louise Rosskamovi, Edwin Locke, Arthur Siegel, John Collier, Marjory Collins, Gordon Parks.

Pořádá: O. s. Pro Photo a Židovská obec Plzeň

Výstava se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v Praze, ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky a náměstka primátora města Plzně Martina Baxy a je součástí plzeňských květnových Slavností svobody.

Výstavu finančně podpořily: Statutární město Plzeň, Velvyslanectví USA v Praze, Nadace Rudolfa Löwyho, ÚMO Plzeň 3, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňský kraj.

K výstavě je vydán reprezentativní katalog (80 stran).


Registrace


Nadcházející akce