MENU

Jak probíhá volba prezidenta USA

1. Primárky

Primárky neboli primární volby jsou prvním krokem ke zvolení stranického kandidáta. Narozdíl od většiny zemí, kde nominují své prezidentské kandidáty samy strany, ve Spojených státech vybírají svého favorita stoupenci politické strany z několika kandidátů.

Ačkoli se prezidentské volby se konají v úterý po prvním pondělí v listopadu, primárky začínají již v lednu. Některé státy, jako například Iowa, vybírají svého kandidáta na volebních shromážděních (caucuses).

Zatímco v primárkách lidé jednoduše dají u volebních uren najevo, jaké delegáty podporují, výběr na volebních shromážděních je komplexnější a probíhá v několika stupních. Demokratická i Republikánská strana mají pro stranická volební shromáždění vlastní pravidla, a ta se navíc mezi jednotlivými státy liší.

Obecně se registrovaní členové politické strany shromáždí ve městě, obci nebo okresu, aby vyjádřili podporu určitému kandidátovi. Pro celostátní nebo národní úřady jsou tato doporučení spojena s určením stranického kandidáta za daný stát.

Termíny konání primárních voleb a volebních shromáždění určují státní správy a samosprávy.

Po skončení primárních voleb v jednotlivých státech uspořádají politické strany celonárodní volební sjezdy, na nichž oficiálně vyberou svého prezidentského kandidáta.

2. Volební sjezdy

Volební sjezdy (conventions) patří mezi největších události americké politiky. Do konferenčního sálu přicházejí delegace jednotlivých států s transparenty se jménem kandidáta — obvykle jím je kandidát, který si zabezpečil podporu většiny delegátů sjezdu, a to na základě vítězství v primárních volbách.

Prezidentský kandidát si pak vybere spolukandidáta, který za danou stranu kandiduje na úřad viceprezidenta.

Národní sjezd Republikánské strany se uskutečnil v Tampě na Floridě od 27. do 31. srpna 2012. Prezidentskou kandidaturu zde přijal Mitt Romney, viceprezidentským kandidátem je Paul Ryan.

Národní sjezd Demokratické strany se koná v Charlotte ve státě Severní Karolína od 3. do 6. září 2012 a kandidaturu na něm přijme současný prezident Barack Obama.

3. Kampaň

Kandidáti nominovaní politickými stranami se poté utkávají ve vlastní prezidentské kampani. Tato fáze je kratší než tvrdá práce v průběhu primárek. Nyní si potřebují kandidáti zajistit celostátní televizní publicitu a obyčejně absolvují několik televizních debat.

V posledních týdnech protivníci upírají svou pozornost na takzvané nerozhodné státy a bojují o kritické hlasy volitelů.

4. Den volby

Americké prezidentské volby se konají vždy v úterý následující po prvním listopadovém pondělku. V roce 2012 se všeobecné volby uskuteční dne 6. listopadu, kdy přijdou k volebním urnám miliony voliček a voličů, aby zvolili prezidenta. Předběžné výsledky jsou známy obvykle 12 hodin po uzavření volebních místností.

Po sečtení hlasů přichází na řadu volitelé. Počet volitelů v každém státě odpovídá jeho poměrnému zastoupení v Kongresu. Ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v každém státě, získá všechny volitele daného státu.

Proces výběru sboru volitelů se mezi jednotlivými státy liší, ale většinou politické strany nominují volitele na celostátním stranickém sjezdu nebo hlasováním na zasedání ústředního výboru strany. Voliči v každém státě vyberou volitele při hlasování pro prezidenta a viceprezidenta v den všeobecných voleb. Prezidenta tedy volí sbor volitelů, nikoli lidové hlasování, ale obě hlasování jsou úzce spjata.

Sbor volitelů má celkem 538 hlasů; kandidát na prezidenta musí získat alespoň 270 (prostou většinu) z nich. Všechny státy s výjimkou dvou mají systém „vítěz bere vše“, v němž jsou kandidátovi, který ve státě získá od občanů nejvíce hlasů, přiděleny všechny hlasy sboru volitelů. Volitelé nejsou ze zákona povinni hlasovat pro vítězného kandidáta nebo podle stranických preferencí, ale jen výjimečně tohoto práva využijí.

Členové sboru volitelů se k hlasování scházejí obvykle v hlavním městě státu v prosinci. Hlasy sboru volitelů jsou pak zaslány do Washingtonu, kde v lednu probíhá jejich sčítání na společné schůzi Kongresu.

Počet volitelů států Unie