Výstavy v Americkém centru
28.10.2012

Živly v nás | Výstava

Kdy: 2012-10-28 23:00 - 2013-01-10 23:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstup: Volný


Letní dům
Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Činnost Letního domu je výjimečná svým dlouhodobým zaměřením na výtvarnou tvorbu dětí a mladých lidí z dětských domovů.

Letní dům spolupracuje se čtyřmi dětskými domovy, a to v Písku (od roku 2005),v Krompachu (od roku 1999), v Klánovicích (od roku 2008) a v Unhošti (od roku 2010). Letní dům je mimořádným členem České rady dětí a mládeže; České arteterapeutické asociace a SKOKU.

Cílovou skupinou sdružení jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let žijící ve spolupracujících dětských domovech. Letní dům u těchto dětí posiluje soubor psychosociálních schopností a praktických dovedností, které jim po ukončení ústavní výchovy umožní adaptovaný a plynulý přechod do samostatného života.

Letní dům využívá ve své práci arteterapie, artefiletiky, muzikoterapie, tvořivé dramatiky i práce s tělem. Nabízí tak klientům bezpečný prostor pro sebevyjádření a uvolnění pocitů, zpracování osobně významného tématu, dosáhnutí jeho odstranění nebo zmírnění jeho obtíží. Rozvíjíme tvořivost a schopnosti komunikovat; pomáháme dítěti osvobodit se od zafixovaných traumatických zážitků jeho minulého života.

Více na www.letnidum.cz.


Registrace