Přednášky a diskuse
12.01.2012

Volby v USA po primárkách v New Hampshire | Diskuse

Kdy: 2012-01-12 16:30 - 2012-01-12 18:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Dne 3. ledna 2012 se budou v Iowě konat první volební shromáždění, o týden později své stranické preference ukáže v primárkách New Hampshire. Právě toto první kolo stranických voleb může naznačit, kteří z kandidátů republikánské strany mají šanci ve volbách uspět.

V češtině.

Primární volby

Primárky neboli primární volby jsou prvním krokem ke zvolení stranického kandidáta. Narozdíl od většiny zemí, kde nominují své prezidentské kandidáty samy strany, ve Spojených státech vybírají svého favorita stoupenci politické strany z několika kandidátů.

Ačkoli se prezidentské volby se konají v úterý po prvním pondělí v listopadu, primárky začínají již v lednu. Některé státy, jako například Iowa, vybírají svého kandidáta na volebních shromážděních (caucuses).

Zatímco v primárkách lidé jednoduše dají u volebních uren najevo, jaké delegáty podporují, výběr na volebních shromážděních je komplexnější a probíhá v několika stupních. Demokratická i Republikánská strana mají pro stranická volební shromáždění vlastní pravidla, a ta se navíc mezi jednotlivými státy liší.

Obecně se registrovaní členové politické strany shromáždí ve městě, obci nebo okresu, aby vyjádřili podporu určitému kandidátovi. Pro celostátní nebo národní úřady jsou tato doporučení spojena s určením stranického kandidáta za daný stát.

Termíny konání primárních voleb a volebních shromáždění určují státní správy a samosprávy.

Po skončení primárních voleb v jednotlivých státech uspořádají politické strany celonárodní volební sjezdy, na nichž oficiálně vyberou svého prezidentského kandidáta.

 

Více v článku Jak probíhá volba prezidenta v USA

 


Registrace