Přednášky a diskuse
06.02.2012

Howdy From Texas II. | Křest knihy a beseda

Kdy: 2012-02-06 16:30 - 2012-02-06 18:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Šéfredaktorka Českého dialogu, magazínu pro Čechy v zahraničí, strávila v Texasu mezi tamními krajany řadu týdnů. Během jejích tří pobytů v této velmi specifické komunitě vznikly zajímavé zápisky i fotografie. Ke vzniku knihy dal Evě Střížovské již před léty podnět Josef Škvorecký. Po prvním úspěšném dílu nyní vyšlo druhé pokračování.

Češi tvoří i v dnešním Texasu velké procento tamní populace a přesto, že mnozí již česky nemluví, hrdě se k svému původu hlásí. Jeden z největších amerických států se stal domovem pro již několik generací Čechů, Moravanů (i Slováků), kteří právě zde, na rozlehlých pláních, udržují tradice země svých předků intenzivněji, než mnohde jinde. V mnoha texaských městech i vesnicích dodnes vidíte české vývěsní štíty, pořádá se tu množství festivalů či kulturních akcí udržujících a propagujících české tradice. Na svůj český původ jsou zde, na rozdíl od mnoha „domácích“ našinců hrdí.

Eva Střížovská toto vše zaznamenává lehkým perem. S úsměvem, citem a obdivem k těm, jejichž pradědečkové začínali hospodařit v cizí divoké zemi, žili v dřevěných chaloupkách a pro své děti postavili českou školu. Děti těchto dětí dnes zastávají nejvýznamnější pozice na amerických univerzitách, v politice či jsou významnými podnikateli. Ale nezapomínají na zemi svých předků. Eva Střížovská živým jazykem přibližuje příběhy řady českých rodin, cestou po Texasu nahlíží do prostředí krajanského dění a mezi texaskými Čechy nalézá to nejcennější – upřímnost a pravá přátelství.

 


Registrace