MENU
Přednášky a diskuse

Pod palbou hloubkařů | Přednáška

14.05.2015
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: Volný (prosím registrujte se kliknutím na Přihlásit se nad obrázkem)

O události

Hloubkaři se stali každodenní součástí života v Čechách, jak se můžeme dozvědět z četných zápisů v obecních a městských kronikách, stejně tak si je vybaví leckterý pamětník. Jejich přítomnost znamenala pro mnohé z obyvatel Čech první zkušenost s leteckými a vůbec vojenskými akcemi spojenců.

Podle neúplných zpráv hloubkaři vyřadili z provozu 600 parních lokomotiv a zničili nebo poškodili 400 německých letadel na zemi. Americké letectvo při těchto akcích ztratilo na českém území dvacet osm strojů. Třináct pilotů padlo, stejný počet byl zajat. Dvěma mužům se podařilo skrývat do osvobození.

Filip Vojtášek shromažďuje informace na toto téma z domácích i zahraničních archivů déle než 20 let a výsledky svého bádání publikuje na www.hloubkari.cz.

V češtině.


Registrace


Nadcházející akce