MENU
Promítaní filmů

One Woman, One Vote | Páteční dokument

01.03.2013
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstupné: Volný

O události

Dokument věnovaný boji amerických žen za volební práva. Mapuje vývoj ženského hnutí od setkání žen v Seneca Falls v roce 1948 až po rok 1920, kdy byl ratifikován 19. dodatek k americké Ústavě.

Promítání (1h 46 min) v angličtině.


Registrace


Nadcházející akce