MENU
Přednášky a diskuse

Odkaz naděje | Veřejná debata o díle M. L. Kinga

21.02.2013
konferenční sál Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno
Vstupné: Volný

O události

Diskuse se zúčastní:
Erazim Kohák, filosof
Jeffrey Vanderziel, amerikanista
Ondřej Matějka, politolog
Alica Heráková, novinářka
Diskusi moderuje Robin Ujfaluši (autor výboru z díla Martina Luthera Kinga).


Registrace


Nadcházející akce