MENU
Přednášky a diskuse

Narozená v Pearl Harboru | Diskuse

02.07.2012
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: NULL

O události

Dorinda Makanaonalani Nicholsonová byla v té době šestileté děvčátko z Honolulu na ostrově Oahu. Letadla přelétávala nad jejich domem a ona viděla do tváří japonských pilotů. Do Amerického centra přijde besedovat o tom, jak tyto okamžiky a vstup Spojených států do 2. světové války vnímala a jaké to mělo důsledky na život uprostřed Pacifiku. Dorinda Nicholson představí také své tři knihy pamětí a překvapí také vazbou jejího havajského příběhu na západočeskou Plzeň.

Ničivý úder japonského letectva měl za následek vstup USA do druhé světové války. Šest letadlových lodí viceadmirála Čúiči Naguma vyslalo ráno 7. prosince dvě útočné vlny celkem 353 letadel proti základně amerického Tichomořského loďstva v Pearl Harboru v laguně ostrova O’ahu na Havaji. V přístavu bylo potopeno nebo poškozeno všech osm bitevních lodí (avšak pouze USS Arizona a USS Oklahoma byly odepsány jako totální ztráta) a potopeno nebo poškozeno bylo i třináct dalších plavidel. Byla napadena i letiště na Oahu a zničeno 188 letadel a 155 dalších poškozeno.
 
Osmého prosince vyhlásily Spojené státy Japonsku válku. Prezident F. D. Roosevelt v Kongresu mj. řekl: "Včera, 7. prosince 1941, v den, který bude žít v paměti jako den hanby, Spojené státy severoamerické byly náhle a s rozmyslem napadeny námořními a leteckými jednotkami japonského císařství… Žádám, aby Kongres prohlásil, že od okamžiku nevyprovokovaného a sprostého útoku Japonska, v neděli 7. prosince 1941, existuje válečný stav mezi Spojenými státy severoamerickými a japonskou říší."
 
Útok na Pearl Harbor měl zásadní vliv na vývoj 2. světové války. Tímto útokem ze 7. prosince stal původně evropský konflikt konfliktem skutečně celosvětovým.


Registrace


Nadcházející akce