MENU
Akce

Média, migranti a společnost | Konference

03.12.2012
Goethe-Institut v Praze, Masarykovo nábřeží 32, 110 00 Praha 1
Vstupné: Vstup na konferenci je volný.

O události

Multikulturní centrum Praha pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci s názvem „Média, migranti a společnost“ za finanční podpory Evropského integračního fondu, pro příslušníky třetích zemí, Evropského programu pro základní práva a občanství a Velvyslanectví USA v Praze.

Program konference je rozdělený do dvou tematických okruhů, které se věnují médiím jako prostředku pro integraci migrantů a soužití v mnohonárodnostních lokalitách. Multikulturní centrum Praha navazuje touto konferencí na sérii aktivit zaměřených na podporu integrace migrantů a rozvoj pozitivních vztahů mezi menšinami a českou společností. Konference se koná ve slavnostních prostorech Goethe-Institutu v Praze.

První den konference se zaměří na otázku zapojení migrantů v hostitelských společnostech na území České republiky, Evropy i Spojených států. Chceme diskutovat o možnostech jejich aktivního začlenění do společnosti, zejména prostřednictvím médií.

Druhý den konference věnuje pozornost potřebě a podpoře sociálního soužití a mezikulturního dialogu na lokální úrovni v multikulturních městských čtvrtích. Sociální média jsou prezentována jako jeden z prostředků podpory sociální koheze a zvýšení kvality života mezi obyvateli multukulturních lokalit. Zároveň napomáhají ke zlepšení obrazu o těchto lokalitách.

Účast na konferenci potvrdili projektoví partneři z Německa, Nizozemí i Velké Británie, dále novináři z americké organizace New America Media i akademici z University of New York in Prague.

Vstup na konferenci je volný. Konference probíhá v českém a anglickém jazyce. Simultánní tlumočení je zajištěno.

Další informace a registrace na stránkách Multikulturního centra Praha.


Registrace


Nadcházející akce