MENU
Přednášky a diskuse

Integrace imigrantů v USA

14.12.2011
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: Volný

O události

Zejména v průběhu posledních desetiletí se radikálně změnila sociální a etnická skladba nově příchozích, důvody jejich příchodu do USA i očekávání, která s tímto krokem spojovali a spojují.

Kolektiv autorů z Katedry amerických studií FSV UK pod vedením doc. PhDr. Miloše Caldy poukazuje ve své monografii Recent Perspectives. Integration of Newcomers (Praha: Dokořán, 2011) na různé problémy a výzvy, kterým přistěhovalci do USA musejí dlouhodobě čelit, na reakce, se kterými se často ze strany většinové společnosti setkávají, na rozdíly mezi jednotlivými komunitami imigrantů i na zásadní a často nezvratné dopady, které měnící se struktura přistěhovalců a měnící se podmínky ve Spojených státech samotných mají na americkou politiku, společnost a kulturu.

Program bude v češtině.

Zajímavosti o přistěhovalcích z Evropy:

Ostrov Ellis Island u New Yorku sloužil ako centrum pro přistěhovalce, kam připlouvaly z Evropy lodě s novými imigranty a kde probíhaly lékařská kontroly, kontroly dokladů a kde se rozhodovalo o tom, zda budou přistěhovalci vpuštěni na území Spojených států.

Nyní je na ostrově muzeum přistěhovalectví, kde si můžete prohlédnout dobové obleky, zavazadla a různé památky a předměty, které si přistěhovali s sebou vozili do nového domova.

Součástí je i Immigrant Wall of Honor, stěna z nerezových desek, na které jsou vyryty desetitisíce jmen přistěhovalců.

Ellis island sloužil jako přistěhovalecké středisko od roku 1892 do roku 1954.Za tuto dobu zde bylo odbaveno 12 milionů přistěhovalců.


Registrace


Nadcházející akce