MENU
Přednášky a diskuse

Dominik Lang | Přednáška & projekce

27.05.2015
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: Volný (prosím registrujte se kliknutím na Přihlásit se nad obrázkem)

O události

Vstup volný a program je v češtině.

Práce Dominka Langa mají často podobu intervence do konkrétní situace. Velkou výzvou jsou pro něj architektonické prvky, do nichž začleňuje komponenty nově vyrobené nebo nalezené jím samým, aniž si změny divák na první pohled všimne. Jeho nenápadné intervence si pohrávají s divákovou pamětí a vnímáním skutečnosti.

Mystifikace, která se stala jedním z nosných principů postmoderního umění, je v Langově díle přesunuta z roviny pouhého vtipu do vážnější úvahy o specifickém charakteru místa (ať už smyslného nebo nesmyslného). Od původně velmi nenápadných intervencí se Lang v poslední době posunul k monumentálním instalacím (zásadní výstavy v Římě a ve Vídni, 2013). Ale i tato rozměrná a nepřehlédnutelná díla předkládají základní autorovu výzvu, namířenou vůči divákovi: pozorovatel posléze zjišťuje, že něco není tak, jak má být. Naše zažité epistemologické procesy jsou narušeny a my znovu musíme hodnotit (rozumem, v naší hlavě) právě empiricky získané údaje.

Dílo Dominika Langa velmi dobře zapadá do současných poststrukturalistických přístupů, zdůrazňujících neustále proměnlivé stavy věcí a nutnost jejich neustálého znovudefinování. Domink Lang zakončil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2008, během kterých absolvoval roční stáž na Cooper Union v New Yorku.

V roce 2013 získal prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého, která je udělována výrazným talentovaným mladým umělcům České republiky. Dominik Lang se účastnil Benátského bienále v roce 2011. Dominik Lang je činný také jako kurátor výstav.

Setkání s Dominikem Langem je další z přednášek a besed o umění, které připravuje umělecká ředitelka obecně prospěšné společnosti Spacium a členka výboru Českého klubu absolventů IVLP Ivona Raimanová.


Registrace


Nadcházející akce