MENU
Přednášky a diskuse

Czech Republic and Space Security | Přednáška a diskuse

05.12.2018
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: volný, svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018

O události

Blíže analyzovány budou otázky přínosů vesmírných aplikací s ohledem na socio-ekonomické dopady na občany České republiky. Pozornost bude věnována také českému Národnímu kosmickému plánu pro období 2014-2019 a uzavřenému memorandu o spolupráci mezi Českou republikou a Lucemburskem. JUDr. Václav Kobera absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a nedávno od roku 2004 působí na Ministerstvu dopravy. V současné době zde zastává funkci ředitele Odboru inteligentních dopravních systémů, vesmírných aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Přednáška je součástí kurzu “Space Security in 21st Century”, který společně připravily Univerzita Karlova a Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI), ale je otevřena široké veřejnosti.

Přednáška proběhne v angličtině. Svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018.

 

 


Registrace


Nadcházející akce