MENU
Přednášky a diskuse

Cesty amerického feminismu — Subkultury, gender a feminismus | Přednáška

09.10.2012
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstupné: volný (rezervace nutná na knihovna@genderstudies.cz

O události

V češtině.

Doba trvání: 1,5 hod přednáška včetně diskuse.

Rezervace míst nutná na  knihovna@genderstudies.cz

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. vyučuje na katedře Genderových studiích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se mimo jiné konstruovaností ne-normálních těl (z hlediska sexuální identity, postižení či nemoci AIDS).

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Termín kontrakultura se dostal do slovníku společenských věd teprve v druhé polovině 20. století, a to především v souvislosti s mohutným protestním hnutím mládeže v rozvinutých průmyslových zemích Západu. Bouřící se mládež hlasitě odmítla kulturu svých rodičů a vystoupila s požadavkem radikální sociokulturní změny, tedy takové změny, jež by zasáhla vše – od politiky a ekonomiky přes rodinu a trávení volného času až po náboženství a jiné světonázory. Zdroj Varianty

 


Registrace


Nadcházející akce