MENU
Přednášky a diskuse

Autorská práva na internetu vs. svobodný přístup k informacím

03.05.2012
Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstupné: Volný

O události

Diskusi bude moderovat absolventka programu International Visitor Leadership Program Ivana Šabatová.

Panelisté:
Petr Kadlec, Wikimedia Commons
Ondřej Štindl, novinář, filmový kritik (Lidové noviny), autor scénáře k filmu Pouta, za který získal v roce 2010 Českého lva
Ivan Bartoš, systémový architekt (T-Mobile), Česká pirátská strana
Markéta Prchalová, ředitelka České protipirátské unie
Michal Feix, Seznam.cz

Názory panelistů nemusí vždy odpovídat postoji Ministerstva zahraničí Spojených států amerických v této oblasti.

Panelová diskuze je součástí projektu “Rozvoj Českého klubu absolventů IVLP”, který sponzoruje Odbor pro vzdělávání a kulturu ministerstva zahraničí USA.

Program bude v češtině.

26. duben určila jako Světový den duševního vlastnictví mezinárodní organizace WIPO (World Intellectual Property Organization). V tento den totiž v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Světová organizace duševního vlastnictví je specializovanou organizací OSN. Jejím cílem je zajišťovat ochranu práv původců a vlastníků duševního vlastnictví po celém světě. Pod pojem duševní vlastnictví spadají dva okruhy: průmyslové vlastnictví (např. patenty, ochranné známky, průmyslové vzory) a autorská práva (slouží k ochraně literárních, audiovizuálních a dalších děl). WIPO sdružuje 184 států světa, což činí více než 90 % všech zemí. Československo bylo členem již od založení v roce 1970, Česká republika se připojila 1. 1. 1993.

 


Registrace


Nadcházející akce