Akce
17.06.2012

Transmedia Generation: Sympozium s profesorem Henrym Jenkinsem

Kdy: 2012-06-17 22:00 - 2012-06-17 22:00
Kde: FSV UK, Opletalova 26, Praha 1
Vstup: ro účast je nutná registrace emailem (se jménem a afiliací) do 11. 6. na adrese svelch@fsv.cuni.cz.


Dne 18. 6. 2012 v Praze na půdě Fakulty sociálních věd UK vystoupí jeden z nejvýznamnějších světových akademiků zabývajících se médii a populární kulturou – profesor Henry Jenkins z University of Southern California.

Stane se tak na sympoziu na téma participace a aktivit publika v nových médiích, které bude probíhat od 14 do 19 hodin v budově FSV UK v Opletalově ul. 26. Kromě profesora Jenkinse vystoupí také jeho kolegyně Sangita Shresthova, odbornice na bollywoodský tanec, Nico Carpentier (Vrije Universiteit Brussel) a za česká mediální studia Jakub Macek a Jaroslav Švelch. Program uzavře panelová diskuse.

Sympozium je jedinečnou šancí setkat se s přední osobností amerických mediálních studií a zúčastnit se diskuse o úloze a možnostech současných uživatelů médií. Naše představy o těchto možnostech jsou zásadní i pro debatu o vzdělávacím a demokratizujícím potenciálu nových médií. Sympozium je tedy určeno nejen studentům a akademikům, ale také širší veřejnosti – zejména novinářům, zástupcům neziskových organizací, umělcům a pracovníkům v reklamě, marketingu a informačních technologiích. Sympozium bude probíhat v angličtině bez tlumočení.

Pro účast je nutná registrace emailem (se jménem a afiliací) do 11. 6. na adrese svelch@fsv.cuni.cz. Více informací na on.fb.me/transmediaprague. Hashtag na twitteru: #transmediaprague. Případné otázky zodpovědí organizátoři sympozia – Irena Carpentier Reifová a Jaroslav Švelch.

Henry Jenkins vstoupil do povědomí studia médií díky svým pracím o tom, jak publika, a zvlášť pak fanoušci, pracují s texty populární kultury (kniha Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, 1992). Jeho vize aktivního a kreativního diváka či čtenáře pak našla uplatnění při zkoumání nových médií, která participaci uživatele očekávají. Proměny mediální krajiny, v níž se po rozšíření Internetu stírají rozdíly mezi producenty a konzumenty, mezi komerčním a nekomerčním, oficiálním a neoficiálním, lokálním a globálním, starým a novým popsal v knize Convergence Culture (2006).

Kromě toho publikoval o hollywoodských komediích a počítačových hrách. Nyní připravuje publikace o šiřitelných médiích (někdy známých jako „memy“ či „viry“) a o komiksu. Profesor Jenkins je známý jako poutavý a přesvědčivý řečník i jako „aca-fan“ – akademik a zároveň fanoušek populární kultury.

 

Programme
14:15     Introduction
14:30     The Transmedia Generation: Spreadable Media, Fan Activism, and Participatory Learning
Henry Jenkins, University of Southern California
15:45    More than desire for text: online participation and social curation of content: Jakub Macek, Masaryk University, Brno, Czech Republic
16:15    Bollywood migrations
Sangita Shresthova, University of Southern California
16:45     Break
17:05     Fan translation as a social and (inter)cultural practice
Jaroslav Švelch, Charles University in Prague
17:35    The dark sides of online participation
Nico Carpentier, Free University of Brussels, Charles University in Prague
18:05    Break
18:10    Panel discussion
19:00    Symposium over


Registrace