Přednášky a diskuse
10.12.2013

Světový den lidských práv | Konference

Kdy: 2013-12-10 13:00 - 2013-12-10 13:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstup: Volný


Od té doby se udělalo mnohé na poli občanských, sociálních, ekonomických, politických a kulturních práv, a tato práva jsou uznávána jako univerzální a nedělitelná pro všechny lidi bez rozdílu. Pro úplnou lidskou důstojnost všech lidí je třeba v tomto úsilí pokračovat. V jednotlivých panelech se budeme zabývat různými aspekty lidských práv z pohledu přednášejících z různých oblastí společenského života.

Diskutovat budou:
Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D., Katedra evropského práva, Právnická fakulta UK,
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR,
Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut,
Mark Martin, ředitel, Amnesty International v České republice a
Mgr.Jan Kust, autor monografie Nejvyšší soud USA.

Pořádá Univerzální federace míru a Občanský institut.

V češtině.

Úřad vysokého komisaře pro lidská práva (OHCHR) je ústředním orgánem OSN pro problematiku lidských práv a slouží jako sekretariát Komise pro lidská práva, smluvních orgánů (expertních skupin dohlížejících na plnění dohod) a dalších orgánů OSN pro lidská práva. Úřad působí i přímo v terénu a poskytuje poradní služby a technickou pomoc. Kromě řádného rozpočtu je činnost úřadu financována také z mimorozpočtových zdrojů.

Vysoký komisař pro lidská práva překládá zprávy o své činnosti Komisi pro lidská práva a prostřednictvím Ekonomické a sociální rady Valnému shromáždění.

V současné době tuto funkci zastává bývalá irská prezidentka Mary Robinsonová.


Registrace