Přednášky a diskuse
01.12.2011

Starověká egyptská civilizace a její odkaz | Fulbright Series

Kdy: 2011-12-01 16:30 - 2011-12-01 18:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Na tomto setkání budou hovořit prof. Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Ing. Martin Dvořák specializující se na restaurování památek. 

Program bude v češtině.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Mezi hlavní oblasti jeho vědeckého zájmu patří archeologie a historie 3. a 2. tis. př. Kr. Intenzivně se zabývá vztahem člověka a krajiny ve starověku, vývojem a kolapsem komplexních společností, koordinuje interdisciplinární výzkumy Českého egyptologického ústavu a zabývá se též archeologickým a kulturně-historickým pozadím Starého Zákona.

Kromě archeologické činnosti v Egyptě (od r. 1991) vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí provedené v letech 2002–2003, od r. 2003 vede výzkumy v egyptské Západní poušti a od r. 2005 je zástupcem vedoucího výzkumu lokality Abúsír. Od r. 1998 přednáší na FF UK v Praze, v letech 2003–2004 působil ve Spojených státech jako profesor egyptologie na University of Pennsylvania.


Registrace