Přednášky a diskuse
25.11.2013

Robinson Jeffers | Poetický večer

Kdy: 2013-11-25 16:30 - 2013-11-25 18:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný (prosím registrujte se kliknutím na Přihlásit se nad obrázkem)


Robinson Jeffers (1887—1962) byl americký básník, myslitel, epik, lyrik, baladik, vizionář, realista, tragik. Narodil se v rodině profesora antické literatury a pod vlivem svého otce se brzy naučil číst řecky a zamiloval si řecké písemnictví. V Evropě studoval střední školu (Lipsko, Ženeva, Curych). V Americe po získání titulu bakaláře svobodných umění studoval medicínu, pak lesnictví, ale nakonec se rozhodl věnovat básnické činnosti.

V roce 1913 se Robinson Jeffers oženil s Unou Kusterovou, která byla jeho životní láskou a inspirací. Na skále u kalifornského pobřeží v Karmelu si postavil kamenný dům a Jestřábí věž, kde žil se svou ženou a dvěma syny do konce svého života.

Na originalitu Jeffersova díla měla vliv mj. drsná krása přírody, která ho obklopovala. Jeho básně obsahují značný pesimismus, který je projevem jeho obav o osud člověka a touhy najít trvalé hodnoty. Tragično jeho básní je podobné tragičnu antických dramat. U Jefferse splývá poezie s prózou.

Českým čtenářům jeho dílo představil překladatel a český básník Kamil Bednář, který byl Jeffersovým přítelem.

Amerikanista Petr Kopecký v knize „Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení i blízcí“ rekapituluje uměleckou dráhu kdysi „nejpopulárnějšího amerického básníka“, který ovšem záhy upadl do zapomnění, a věnuje také přijetí těchto literátů českými čtenáři.

Kniha „Robinson Jeffers a John Steinbeck: vzdálení i blízcí, kterou vydalo v roce 2012 brněnské nakladatelství Host, představuje první ucelenou tematickou studii díla Robinsona Jefferse a Johna Steinbecka napsanou v českém jazyce. Přináší především hodnocení literárních textů obou autorů z hlediska ekologické literární kritiky (tzv. ekokritiky), literárněkritického směru, který má zejména v anglosaském akademickém světě mnoho příznivců. V českém prostředí se však doposud neetabloval a neexistuje zde ani žádná systematická studie uplatňující ekokritický pohled na literaturu.

V češtině.


Registrace