Akce
20.05.2012

reSITE festival

Kdy: 2012-05-20 22:00 - 2012-05-26 22:00
Kde: Prague, Czech Republic
Vstup: NULL


reSITE je mezinárodní festival, věnovaný hledání nápadů na rozvoj ekonomicky, sociálně i ekologicky hodnotných veřejných prostor. reSITE si klade za cíl iniciovat spolupráci, která povede k lepší budoucnosti měst. Jádrem festivalu bude dvoudenní konference, doplněná množstvím nezávisle organizovaných akcí pro veřejnost, zaměřených na rozvoj nábřeží, městskou mobilitu a veřejný prostor v Praze. Mezioborová konference, workshopy, filmové projekce, městské hry, veřejné diskuze o tvorbě měst spolu s akcemi pro cyklisty vytvoří z reSITE v místních podmínkách zcela originální městský zážitek. Konference bude zahrnovat diskuzi a přednášky místních i zahraničních expertů ve čtyřech cílových oblastech: Navrhování, Soukromý development, Samospráva, Zastoupení veřejnosti.

 

reSITE si klade za cíl přemostit bariéru mezi architekty, developery, představiteli veřejné správy a občany pomocí programů, které poukážou na důležitost spolupráce všech těchto účastníků při tvorbě kvalitního městského prostředí.

 

Posláním festivalu reSITE 2012 je nastartovat diskuzi o institucionálních změnách v městském plánování, které povedou k větší otevřenosti celého procesu a budou orientované na vytváření kvalitních veřejných prostor. Český model městského plánování tradičně nabízí větší příležitosti pro rozhodování ponechaná volnému uvážení a více prostoru pro interpretace územního plánu, než je tomu v jiných zemích. Tento systém, zatížený neefektivitou a korupčním potenciálem, favorizuje určité zájmové skupiny, těžící z netransparentnosti celého procesu. V poslední době se tato situace v Praze pozvolna mění. Jak veřejnost, tak některé samosprávy hledají alternativy k docílení větší transparentnosti a efektivity ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru, a zaměřují se na kvalitu života a ekonomický růst pomocí udržitelného rozvoje. Rádi bychom přispěli k posílení tohoto trendu a iniciovali spolupráci všech zúčastněných při úvahách o budoucnosti Prahy. Město začíná zpracovávat nový územní plán a reSITE může pomoci při představování úspěšných zahraničních předchůdců stejně jako zkušených místních odborníků a iniciativ.

 

reSITE přinese do Prahy mezinárodní příklady řešení, stejně jako poukáže na lokální vize a návrhy. reSITE představí platformu, na které se poprvé v historii setkají zástupci velmi různých, v praxi často samostatně pracujících skupin.

 

reSITE – reTHINK your city!


Registrace