Výstavy v Americkém centru
31.08.2022

PŘENOS IDENTITY NAPŘÍČ GENERACEMI

Kdy: od 16, do 31, srpna
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstup: zdarma


Výstava přibližuje osudy konkrétních rodin, jejichž předkové se odstěhovali ze západních Čech do USA v 19. století. Jak vnímají rodinnou historii současní mladí lidé, kteří se již narodili ve Spojených státech a vyrostli v anglofonním prostředí? Jak vnímají sami sebe? Jsou Američany, Američany českého původu, nebo dokonce Američany česko-německého původu? Poznejte jejich příběhy na zdech Amerického centra.