Přednášky a diskuse
28.05.2015

Nerovné šance jsou problém. Jaké jsou možnosti řešení? | Přednáška

Kdy: 2015-05-28 12:00 - 2015-05-28 14:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: volný, registrujte se kliknutím na "Přihlásit se" nad obrázkem či zasláním emailu na acprague@state.gov


PŘEDNÁŠKA A DISKUSE PROBĚHNOU V ANGLIČTINĚ SE SIMULTÁNNÍM PŘEKLADEM DO ČEŠTINY.

Adam Gamoran je prezidentem Nadace Williama T. Granta. Předtím dlouho působil jako profesor sociologie a vzdělávací politiky na University of Wisconsin-Madison. V průběhu své profesní kariéry trvající tři dekády Gamoran vedl široké spektrum studií zaměřených na nerovnosti ve vzdělávání a reformu školství.

Mezi jeho hlavní díla patří řada studií zaměřených na diferenciaci vzdělávacích drah, její mechanismy a dopady rané selekce pro výsledky vzdělávání různě nadaných žáků. V dalších studiích Adam Gamoran ověřoval efektivitu různých intervenčních programů, které si kladly za cíl bojovat se vzdělanostními nerovnostmi a zvyšovat znalosti a dovednosti žáků. Tyto výzkumy byly založeny na znáhodněných experimentech na velkých souborech respondentů. Výzkumy, které realizoval, byly financovány řadou vládních i nevládních organizací (např. National Science Foundation, ministerstvem školství USA, Spencerovou nadací). Působil jako stipendista Fulbrightovy komise ve Spojeném království. Byl spolueditorem knihy Metodologické pokroky v mezinárodních výzkumech výsledků vzdělávání (2002). Je voleným členem Národní akademie vzdělávání a Americké akademie umění a věd. Byl dvakrát jmenován prezidentem Obamou jako člen Národní rady pro vzdělávání USA.

Jako prezident Nadace Williama T. Granta považuje Gamoran za prioritu podporu takového výzkumu, který prohloubí naše porozumění programům, politickým opatřením a postupům, které snižují nerovnosti ve výsledcích vzdělávání mladých lidí, a pomůže pochopit a zlepšit využití závěrů výzkumů v rozhodnutích, které ovlivní život mladé generace. Ve spolupráci s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK. Program je podpořen z projektu Grantové agentury ČR s názvem “The relationships between skills, schooling and labor market outcomes: A longitudial study“ (No. P402/12/G130).


Registrace