Přednášky a diskuse
25.10.2021 - 16:00

Kam sme se (ne)posunuli - diskriminace žen v pracovním prostředí

Kdy: pondělí, 25. října, 16.00 hodin
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1
Vstup: zdarma


Pro bono aliance ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze si vás dovoluje srdečně pozvat na veřejnou diskusi. Ačkoli od změny politického režimu v ČR uplynulo již více než 30 let, v některých oblastech za zeměmi západní Evropy ČR stále zaostává. Jednou z takových oblastí je postavení žen v pracovněprávních vztazích. O souvisejících otázkách jako jsou např. uplatnění matek s malými dětmi na trhu práce, rovnosti v pracovním prostředí nebo obtížích při soudním vymáhání práv žen budou diskutovat Šárka Homfray (Českomoravská konfederace odborových svazů), Hana Brablcová (Kancelář veřejného ochránce práv), Jakub Tomšej (advokát), Veronika Ježková (Pro bono aliance) a další. Svoji účast, prosím, potvďte do 20. 10. 2021 na emailové adrese v.jezkova@probonoaliance.cz.

Diskuse proběhne v češtině.


Registrace