Přednášky a diskuse
14.12.2011

Integrace imigrantů v USA

Kdy: 2011-12-14 16:00 - 2011-12-14 17:30
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Zejména v průběhu posledních desetiletí se radikálně změnila sociální a etnická skladba nově příchozích, důvody jejich příchodu do USA i očekávání, která s tímto krokem spojovali a spojují.

Kolektiv autorů z Katedry amerických studií FSV UK pod vedením doc. PhDr. Miloše Caldy poukazuje ve své monografii Recent Perspectives. Integration of Newcomers (Praha: Dokořán, 2011) na různé problémy a výzvy, kterým přistěhovalci do USA musejí dlouhodobě čelit, na reakce, se kterými se často ze strany většinové společnosti setkávají, na rozdíly mezi jednotlivými komunitami imigrantů i na zásadní a často nezvratné dopady, které měnící se struktura přistěhovalců a měnící se podmínky ve Spojených státech samotných mají na americkou politiku, společnost a kulturu.

Program bude v češtině.

Zajímavosti o přistěhovalcích z Evropy:

Ostrov Ellis Island u New Yorku sloužil ako centrum pro přistěhovalce, kam připlouvaly z Evropy lodě s novými imigranty a kde probíhaly lékařská kontroly, kontroly dokladů a kde se rozhodovalo o tom, zda budou přistěhovalci vpuštěni na území Spojených států.

Nyní je na ostrově muzeum přistěhovalectví, kde si můžete prohlédnout dobové obleky, zavazadla a různé památky a předměty, které si přistěhovali s sebou vozili do nového domova.

Součástí je i Immigrant Wall of Honor, stěna z nerezových desek, na které jsou vyryty desetitisíce jmen přistěhovalců.

Ellis island sloužil jako přistěhovalecké středisko od roku 1892 do roku 1954.Za tuto dobu zde bylo odbaveno 12 milionů přistěhovalců.


Registrace