Přednášky a diskuse
18.04.2016

Hra a vnitřní motivace v procesu učení | Diskuse

Kdy: 2016-04-18 14:00 - 2016-04-18 15:30
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: volný, registrujte se prosím kliknutím na "Přihlásit se" nad obrázkem.


Panelisté budou diskutovat nejnovější poznatky z neurovědy, psychologie, pedagogiky. V návaznosti na návštěvu amerického vývojového psychologa Petera Graye se budou zabývat otázkami jako: Dokáže veřejné školství v současné podobě zajistit bezpečné prostředí pro učení dětí? Co je bezpečným prostředím, ve kterém dochází k učení? Jaké jsou osobnostní dopady učení řízeného vnitřní či vnější motivací? Co je smyslem a co cíli vzdělávání, učení? Je vědomí povinnosti školní docházky slučitelné s personálně motivovaným učením? Je dobrovolné sebeřízení procesu učení podmínkou k plnému využití osobnostního potenciálu v seberozvoji dětí, potažmo dospělých? Co je to hra a kdy a jakým způsobem dochází k uplatnění a využití jejího mechanismu v procesu učení?

Peter Gray, je výzkumným profesorem psychologie na Bostonské univerzitě. Provedl a publikoval výzkum komparativní, evoluční, vývojové a vzdělávací psychologie; publikoval články o inovativních vzdělávacích metodách a alternativních přístupech k vzdělávání; a je autorem Psychologie (Worth Publishers), vysokoškolské učebnice k úvodu do psychologie, která je nyní již v 6. vydání. Vystudoval Columbia University a získal doktorát v biologických vědách na Rockefellerově univerzitě. Jeho současný výzkum a psaní se primárně zaměřuje na přirozené způsoby dětského vzdělávání a na celoživotní význam hry.

Jana Nováčková psycholožka s praxí v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Publikovala mnoho článků v odborném i populárním tisku, které přibližují veřejnosti myšlenky týkající se změny školy, např. seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách, který byl v roce 2001 vydán i knižně. Je spoluautorkou kurzu Respektovat a být respektován a stejnojmenné knihy, která patří k nejprodávanějším titulům o komunikaci. Od roku 1990 se věnuje lektorské a osvětové činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání.

Karel Rýdl, děkan filosofické fakulty Univerzity Pardubice. působí jako historik školství a pedagog. Podporuje inovativní a alternativní procesy a směry v oblasti výchovy a vzdělávání v teorii i praxi. Je spoluzakladatelem a evaluátorem řady „svobodných“ a reformních škol doma i v zahraničí. Angažuje se v profesní i osobnostní přípravě učitelů. V současné době pracuje na Univerzitě Pardubice, kde ve spolupráci s domácími i zahraničními lékaři a psychiatry pomáhá rozvíjet v rámci resocializační pedagogiky a přípravy učitelů témata z oblasti neuropedagogiky.

Klára Šimáčková Laurenčíková je speciální pedagožka, působila jako náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro agendy inkluzivního vzdělávání, ústavní výchovy a prevence rizikového chování na školách. Je předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, externě přednáší na Katedře speciální pedagogiky PedF UK. Působí v týmu poradců Ministryně školství a Ministryně práce a sociálních věcí, je předsedkyní Vládního výboru pro práva dítěte a předsedkyní správní rady Asistence, o.p.s. Pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR. Intenzivně se zajímá o kvalitu a otevřenost vzdělávacích systémů, je aktivní rovněž v oblasti transformace systému péče o ohrožené děti. Absolvovala studijní pobyty v Nizozemí, Skandinávii a ve Velké Británii. Je vdaná, má dvě děti.


Registrace