Výstavy v Americkém centru
10.01.2017

Farm Security Administration 1935-1943 | Výstava fotografií

Kdy: 2017-01-10 23:00 - 2017-03-27 22:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Výběr fotografií zachycuje všechny aspekty života farmářů a lidí spojených se zemědělstvím a přidruženým průmyslem: rodinný život, bydlení, práci, migraci, dopravu, volný čas, životní styl, život v uprchlických táborech… Fotografie se vyznačují jak vysokou dokumentární a vypovídací hodnotou, tak estetickou úrovní a emotivní působivostí.

Fotografie byly pro tuto výstavu nově kvalitně vytištěny přímo ze skenů negativů z archivu Kongresové knihovny a byly galerijně adjustovány. Jsou opatřeny původními autorskými popiskami, doprovodnými texty a medailonky autorů.

Na výstavě je různým počtem fotografií zastoupeno celkem 18 autorů: Dorothea Lang, Russel Lee, Jack Delano, Walker Evans, Arthur Rothstein, Marion Post Wolcott, Ben Shahn, Carl Mydans, Theodor Jung, Roy Stryker, John Vachon, Edwin a Louise Rosskamovi, Edwin Locke, Arthur Siegel, John Collier, Marjory Collins, Gordon Parks.


Registrace