Přednášky a diskuse
05.12.2018

Czech Republic and Space Security | Přednáška a diskuse

Kdy: 2018-12-05 17:00 - 2018-12-05 19:00
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: volný, svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018


Blíže analyzovány budou otázky přínosů vesmírných aplikací s ohledem na socio-ekonomické dopady na občany České republiky. Pozornost bude věnována také českému Národnímu kosmickému plánu pro období 2014-2019 a uzavřenému memorandu o spolupráci mezi Českou republikou a Lucemburskem. JUDr. Václav Kobera absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a nedávno od roku 2004 působí na Ministerstvu dopravy. V současné době zde zastává funkci ředitele Odboru inteligentních dopravních systémů, vesmírných aktivit a výzkumu, vývoje a inovací. Přednáška je součástí kurzu “Space Security in 21st Century”, který společně připravily Univerzita Karlova a Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI), ale je otevřena široké veřejnosti.

Přednáška proběhne v angličtině. Svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 3. prosince 2018.

 

 


Registrace