Přednášky a diskuse
30.11.2011

Co je korupce a proč není etická? | Přednáška a diskuse

Kdy: 2011-11-30 17:00 - 2011-11-30 18:30
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Přednášku pořádá Český klub absolventů IVLP, sdružující přední české odborníky a odbornice, kteří se zúčastnili programu The International Visitor Leadership Program (IVLP) amerického ministerstva zahraničí.

Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD. se věnuje některým otázkám na pomezí medicíny a etiky a je předsedou Společnosti lékařské etiky J. E. Purkyně. Do roku 1989 pracoval jako neurolog, poté nastoupil na 1. lékařské fakultě UK, kde přednáší etiku a filozofii.

V oboru bioetiky se zabývá výzkumem v oblasti hodnot a hodnotového zakotvení medicíny a zdravotnictví, otázkami rozhodování, strukturou lidské vůle, hodnotového systému, kvality a smyslu života, dobra a zla, smrti a vztahu mentální činnosti k mozku a teologickým otázkám.

Věnuje se problémům krize v lidském životě a jejího zvládání, přičemž využívá metod fenomenologických, elektrofyziologických i psychologických. Usiluje o implementaci etických postupů do praxe ve zdravotnictví.

Je autorem několika knih, mj. Odkud zlo? nebo Klinická etika.

Po skončení přednášky bude Doc. Jan Payne odpovídat na vaše dotazy. V češtině.


Registrace