Přednášky a diskuse
10.05.2012

100 let skautingu v České republice | Diskuse

Kdy: 2012-05-10 16:00 - 2012-05-10 17:30
Kde: Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: Volný


Absolventka programu IVLP zaměřeného na skauting a výchovu Anežka Novotná představí spolu s dalšími hosty český a americký skauting, který v obou zemích slaví letos 100 let své existence.

Seminář vám přiblíží nejen proměny skautingu za jeho 100letou historii, ale především jeho současnou tvář. Jaký je přínos skautingu v dnešní době a před jakými výzvami stojí? Dozvíte se také, jak vypadá americký skauting, v čem si je skauting v ČR a USA podobný a co je naopak odlišuje.

Program:

Václav Dostál: Historie skautingu v Čechách

Mgr. Michal Urban: Pohled MŠMT na skauting v Čechách

Philip Brennan: Historie a role skautingu v USA

Ing. Anežka Novotná: Současná role skautingu v ČR a USA – odlišnosti a společné rysy

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova dětí, mládeže i dospělých. Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace  středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který byl inspirován prací Baden-Powella v Anglii. Velký vliv na český skauting měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton.

Na rozdíl od většiny skautských organizací ve světě není český skauting spojen s náboženskou výchovou. Od jeho začátků byl větší důraz kladen na pobyt v přírodě a na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku.

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

 


Registrace