Umění a kultura

Obraz Granta Wooda „American Gothic“ vzbudil po svém prvním vystavení v roce 1930 vášně. Později se stal nejznámějším a nejčastěji parodovaným americkým obrazem. Najdete jej ve sbírkách The Art Institute of Chicago.

Umění a kultura se ve Spojených státech těší velké pozornosti, jsou na ně věnovány nemalé prostředky, které však nepocházejí ze státního rozpočtu. Spojené státy nemají žádné „ministerstvo kultury“, což je výrazem přesvědčení, že v životě národa jsou důležité oblasti, ve kterých by měla vláda hrát malou nebo žádnou roli.

Jednou z nejvýznamnějších kulturních institucí je Smithsonian Institution se svými 18 muzei a 142 milióny exponátů, která vznikla díky odkazu vědce Jamese Smithona Spojeným státům. Dnes se na činnosti a rozvoji Smithsonian Institution podílí vláda USA, která ho i ve značné míře financuje (přičemž do většiny muzeí je vstup zdarma). Více informací v článku Smithsonian Institut — součást amerických dějin.

Podrobnější informace o kultuře a umění najdete v níže uvedených publikacích.

Některé z těchto publikací můžeme na požádání zaslat v knižní podobě, informace poskytujeme na acprague@state.gov.

Významné kulturní instituce:

Internetové zdroje: