Státy

USA jsou federální republika, kterou tvoří 50 států a District of Columbia (D.C.), což je federální distrikt podléhající americkému Kongresu.

Seznam států seřazených podle abecedy

s odkazem na oficiální stránky jednotlivých států:

 1. Alabama (AL)
 2. Alaska (AK)
 3. Arizona (AZ)
 4. Arkansas (AR)
 5. California (CA)
 6. Colorado (CO)
 7. Connecticut (CT)
 8. Delaware (DE)
 9. Florida (FL)
 10. Georgia (GA)
 11. Hawaii (HI)
 12. Idaho (ID)
 13. Illinois (IL)
 14. Indiana (IN)
 15. Iowa (IA)
 16. Kansas (KS)
 17. Kentucky (KY)
 18. Louisisana (LA)
 19. Maine (ME)
 20. Maryland (MD)
 21. Massachussetts (MA)
 22. Michigan (MI)
 23. Minnesota (MN)
 24. Mississippi (MS)
 25. Missouri (MO)
 26. Montana (MT)
 27. Nebraska (NE)
 28. Nevada (NV)
 29. New Hampshire (NH)
 30. New Jersey (NJ)
 31. New Mexico (NM)
 32. New York (NY)
 33. North Carolina (NC)
 34. North Dakota (ND)
 35. Ohio (OH)
 36. Oklahoma (OK)
 37. Oregon (OR)
 38. Pennsylvania (PA)
 39. Rhode Island (RI)
 40. South Carolina (SC)
 41. South Dakota (SD)
 42. Tennessee (TN)
 43. Texas (TX)
 44. Utah (UT)
 45. Vermont (VT)
 46. Virginia (VA)
 47. Washington (WA)
 48. West Virginia (WV)
 49. Wisconsin (WI)
 50. Wyoming (WY)


Seznam států USA seřazených chrologicky podle data přistoupení k Unii:

Prvních třináct států jsou původní zakládající kolonie, které vyhlásily 4. července 1776 nezávislost na Velké Británii a podepsaly Deklaraci nezávislosti, podle níž jsou všichni lidé stvořeni Bohem sobě rovni a mají stejná práva.

 1. Delaware (7. prosince 1787)
 2. Pennsylvania (12. prosince 1787)
 3. New Jersey (18. prosince 1787)
 4. Georgia (2. ledna 1788)
 5. Connecticut (9. ledna 1788)
 6. Massachusetts (6. února 1788)
 7. Maryland (28. dubna 1788)
 8. South Carolina (23. května 1788)
 9. New Hampshire (21. června 1788)
 10. Virginia (25. června 1788)
 11. New York (26. července 1788)
 12. North Carolina (21. listopadu 1789)
 13. Rhode Island (29. května 1790)
 14. Vermont (4. března 1791)
 15. Kentucky (1. června 1792)
 16. Tennessee (1. června 1796)
 17. Ohio (1. března 1803)
 18. Louisiana (30. dubna 1812)
 19. Indiana (11. prosince 1816)
 20. Mississippi (10. prosince 1817)
 21. Illinois (prosince 3 1818)
 22. Alabama (14. prosince 1819)
 23. Maine (15. března 1820)
 24. Missouri (10. srpna 1821)
 25. Arkansas (15. června 1836)
 26. Michigan (26. ledna 1837)
 27. Florida (3. března 1845)
 28. Texas (29. prosince 1845)
 29. Iowa (28. prosince 1846)
 30. Wisconsin (29. května 1848)
 31. Kalifornie (9. září 1850)
 32. Minnesota (11. května 1858)
 33. Oregon (14. února 1859)
 34. Kansas (29. ledna 1861)
 35. West Virginia (20. června 1863)
 36. Nevada (31. říjen 1864)
 37. Nebraska (1. března 1867)
 38. Colorado (1. srpna 1876)
 39. North Dakota (2. listopadu 1889)
 40. South Dakota (2. listopadu 1889)
 41. Montana (8. listopadu 1889)
 42. Washington (11. listopadu 1889)
 43. Idaho (3. července 1890)
 44. Wyoming (10. července 1890)
 45. Utah (4. ledna 1896)
 46. Oklahoma (16. listopadu 1907)
 47. New Mexico (6. ledna 1912)
 48. Arizona (14. února 1912)
 49. Alaska (3. ledna 1959)
 50. Hawaii (21. srpna 1959)

Další oblasti Spojených států:

Portoriko je společenství přičleněné ke Spojeným státům. Portoričané jsou americkými občany, nevolí však amerického prezidenta, ale nevolícího komisaře do Sněmovny reprezentantů.

Americké Panenské ostrovy – St. John, St. Croix a St. Thomas je nezačleněné území Spojených států. Je spravováno Úřadem pro ostrovní záležitosti ministerstva vnitra. Původní obyvatelé jsou americkými občany, ale neúčastní se amerických prezidentských voleb.

Severní Mariánské ostrovy jsou společenstvím v politickém svazu se Spojenými státy. Mají svou samosprávu s místně voleným guvernérem a zákonodárstvím.

Americká Samoa je nezačleněné území Spojených států. Je spravována Úřadem pro ostrovní záležitosti ministerstva vnitra.

Guam je nezačleněné území Spojených států. Je spravováno Úřadem pro ostrovní záležitosti ministerstva vnitra. Obyvatelé jsou američtí občané, ale neúčastní se amerických prezidentských voleb.

Další závislé oblasti Spojených států: Baker Island – Howland Island – Jarvis Island – Johnston Atoll – Kingman Reef – Midway Islands – Navassa Island – Palmyra Atoll – Wake Island.