Studium v USA

StudentkyAmerické školy jsou nesmírně různorodé, studenti všech zájmů a úrovní si tak mohou v USA najít školu a studijní program, který bude vyhovovat jejich předpokladům a požadavkům.

Spojené státy nemají státní školský systém. S výjimkou vojenských akademií nejsou školy řízeny federální vládou.

Flexibilní studijní programy vytvářený stavebnicovým způsobem umožňují studentům přispůsobit obsah studia, zvláště na bakalářské úrovni, podle svých potřeb a zájmů.

Více o možnostech studia a výzkumu v USA na stránkách Fulbrightovy komise v ČR.

Fulbrightova komise v České republice

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Hlavním cílem Fulbrightova programu v České republice je zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích pobytů, které umožňují výměnu myšlenek, názorů a vzájemné poznání kultur a institucí. Fulbrightův stipendijní program poskytuje českým resp. americkým občanům vybraným na základě jejich znalostí a schopností možnost studovat, vyučovat či provádět výzkum v USA resp. v České republice. Více informací o Fulbrightově programu najdete na www.fulbright.cz.

20 let Fulbrightovy komise v ČR


Studium na střední škole

Rok na americké střední škole může být velmi cennou životní zkušeností. V Americe existuje jen jeden typ střední školy – highschool – který nabízí všem studentům tentýž typ vzdělání. Nejčastější je studium na celý akademický rok – tedy deset měsíců, ale je možno se zúčastnit i kratších programů. Vedle školy se studenti také často zapojují do mimoškolních aktivit – sport, zpěv, časopisy, atd. Studenti a jejich rodiče musí spolupracovat s autorizovanou agenturou buď zde v České republice nebo v USA. Náklady na studium se v jednotlivých amerických státech liší.

Podmínky účasti v programu: 

  • studium na střední škole - student musí mít dokončeno nanejvýš 11 let základní a střední školy 
  • věk mezi 15 a 18,5 lety
  • student se zatím středoškolské výměny v USA neúčastnil 
  • kvalifikační faktory jsou také výborná znalost angličtiny, zralost, atd.


Studium na vysoké škole

StudentkaAmerické vysokoškolské vzdělání se dělí na dva stupně: pregraduální a postgraduální. Pregraduální studium (bakalářské) začíná po střední škole a obvykle trvá čtyři roky na colleage nebo na univerzitě. Postgraduální studium (magisterské nebo doktorantské) začíná po ukončení pregraduálních studijních programů. Toto studium obvykle trvá dva roky a je zaměřeno na přípravu studentů na profesionální zaměstnání.

Prvním krokem je najít vhodnou školu – pomocí Vám mohou být webové stránky uvedené níže. Většina škol vyžaduje složení testu TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s minimálním počtem bodů 500 či jiných testů (GRE, GMAT, LSAT).

Financování studia

Informace o možných zdrojích financování můžete najít na stránkách Fulbrightovy komise v České republice. Mezi další možnosti jak uštřit patří např. práce v kampusu, sportovní stipendium, české nadace (VIZE 97, Hlávkova nadace), letní brigáda v rámci programu Work & Travel, pobyt v hostitelské rodině, atd.

Víza

Existují dva typy studentských víz pro vysokoškoláky a středoškoláky: F1 a J1. Studenti, kteří mají zájem o dlouhodobé studium v USA (rok a více), potřebují F1. Pro krátkodobější studijní pobyty je vhodnější J1. Více informací najdete na internetových stránkách konzulárního oddělení.

Poradenství

Logo Education USAZapsat se ke studiu ve Spojených státech není jednoduchý proces, vláda Spojených států proto zprostředkovává informace o studiu v poradenských centrech téměř v každé zemi a na internetu na stránkách Education USA. Pokud uvažujete o studiu, nejlepším začátkem je navštívit stránky Fulbrightovy komise v České republice věnované studiu v USA.