Studium v USA

StudentkyAmerické školy jsou nesmírně různorodé, studenti všech zájmů a úrovní si tak mohou v USA najít školu a studijní program, který bude vyhovovat jejich předpokladům a požadavkům.

Spojené státy nemají státní školský systém. S výjimkou vojenských akademií nejsou školy řízeny federální vládou.

Flexibilní studijní programy vytvářený stavebnicovým způsobem umožňují studentům přispůsobit obsah studia, zvláště na bakalářské úrovni, podle svých potřeb a zájmů.

Více o možnostech studia a výzkumu v USA na stránkách Fulbrightovy komise v ČR.

Fulbrightova komise v České republice

Fulbrightova komise vznikla a funguje na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Spojenými státy a Českou republikou prostřednictvím Fulbrightova programu. Hlavním cílem Fulbrightova programu v České republice je zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou prostřednictvím vzdělávacích pobytů, které umožňují výměnu myšlenek, názorů a vzájemné poznání kultur a institucí. Fulbrightův stipendijní program poskytuje českým resp. americkým občanům vybraným na základě jejich znalostí a schopností možnost studovat, vyučovat či provádět výzkum v USA resp. v České republice. Více informací o Fulbrightově programu najdete na www.fulbright.cz.

20 let Fulbrightovy komise v ČR

Studium na střední škole

Rok na americké střední škole může být velmi cennou životní zkušeností. V Americe existuje jen jeden typ střední školy – highschool – který nabízí všem studentům tentýž typ vzdělání. Nejčastější je studium na celý akademický rok – tedy deset měsíců, ale je možno se zúčastnit i kratších programů. Vedle školy se studenti také často zapojují do mimoškolních aktivit – sport, zpěv, časopisy, atd. Studenti a jejich rodiče musí spolupracovat s autorizovanou agenturou buď zde v České republice nebo v USA. Náklady na studium se v jednotlivých amerických státech liší.

Podmínky účasti v programu: 

  • studium na střední škole - student musí mít dokončeno nanejvýš 11 let základní a střední školy 
  • věk mezi 15 a 18,5 lety
  • student se zatím středoškolské výměny v USA neúčastnil 
  • kvalifikační faktory jsou také výborná znalost angličtiny, zralost, atd.

 

Studium na vysoké škole

StudentkaAmerické vysokoškolské vzdělání se dělí na dva stupně: pregraduální a postgraduální. Pregraduální studium (bakalářské) začíná po střední škole a obvykle trvá čtyři roky na colleage nebo na univerzitě. Postgraduální studium (magisterské nebo doktorantské) začíná po ukončení pregraduálních studijních programů. Toto studium obvykle trvá dva roky a je zaměřeno na přípravu studentů na profesionální zaměstnání.

Prvním krokem je najít vhodnou školu – pomocí Vám mohou být webové stránky uvedené níže. Většina škol vyžaduje složení testu TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s minimálním počtem bodů 500 či jiných testů (GRE, GMAT, LSAT).

Financování studia

Informace o možných zdrojích financování můžete najít na stránkách Fulbrightovy komise v České republice. Mezi další možnosti jak uštřit patří např. práce v kampusu, sportovní stipendium, české nadace (VIZE 97, Hlávkova nadace), letní brigáda v rámci programu Work & Travel, pobyt v hostitelské rodině, atd.

Poradenství

Logo Education USAZapsat se ke studiu ve Spojených státech není jednoduchý proces, vláda Spojených států proto zprostředkovává informace o studiu v poradenských centrech téměř v každé zemi a na internetu na stránkách Education USA. Pokud uvažujete o studiu, nejlepším začátkem je navštívit stránky Fulbrightovy komise v České republice věnované studiu v USA.

Víza

Existují dva typy studentských víz pro vysokoškoláky a středoškoláky: F1 a J1. Studenti, kteří mají zájem o dlouhodobé studium v USA (rok a více), potřebují F1. Pro krátkodobější studijní pobyty je vhodnější J1. Více informací najdete na internetových stránkách konzulárního oddělení.

Logo Education USA

MOOC kurzy

I když nemůžete jet studovat do Spojených států, můžete některé kurzy renomovaných amerických univerzit absolvovat online a zdarma! S MOOCs (Massive Open Online Courses) se můžete seznámit v Americkém centru, více informací na stránce MOOC.