Proč a jak chránit klíčová odvětví ekonomiky před rizikovými investicemi? | Kulatý stůl

Kdy: 13.02.2019 - 17:00 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný, svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz


Main image

Členské státy Evropské unie dosáhly před nedávnem dohody ohledně společného rámce pro hodnocení přímých zahraničních investic s ohledem na národní bezpečnost.

Cílem takového opatření je ochrana klíčových technologií a kritické infrastruktury. Přímé zahraniční investice mohou podporovat zaměstnanost, inovace a hospodářský růst, ale mohou take ohrozit bezpečnost jednotlivých zemí, pokud se významně dotknou vybraných sektorů národního hospodářství. Tento kulatý stůl představí rizika týkající se nestandardního ekonomického chování zahraničních subjektů a poskytne blyžší pohled na přípravy a obsah uvedeného legislativního rámce EU. Bude se rovněž věnovat aktuální pozici České republiky v tomto ohledu. S úvodními příspěvky vystoupí Pavel Fischer, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, a Ota Šimák, zástupce ředitele Odboru obchodní politiky a mezinárodních obchodních organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Moderátorem akce bude Petr Lang, programový ředitel Pražského institute bezpečnostních studií. Kulatý stůl je organizován v rámci projektu podpořeného Mezinárodním visegradským fondem ve spolupráci s Pražským institutem bezpečnostních studií. 

Přednáška proběhne v češtině. Svoji účast potvrďte na adrese registrace@pssi.cz do 12. února 2019.