Mezinárodní den proti násilí na ženách | Diskuse

Kdy: 30.11.2017 - 18:00 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný, klikněte prosím na Přihlásit se


Main image Chráníme ženy dostatečně?

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

Chráníme ženy dostatečně? Jak násilí na základě pohlaví souvisí s muži? Cítí se cizinky v České republice bezpečně? Mohou ženy rozhodovat o svém těle během porodu?

Mezi 25. listopadem a 10. prosincem (Den lidských práv) probíhá 16 dní aktivismu proti násilí. Během těchto dní se ženské organizace snaží zvýšit povědomí veřejnosti o otázkách spojených s násilím na ženách a motivovat ke změnám v postoji vůči tomuto problému.

Česká novinářka Silvie Lauder bude diskusi moderovat.

Program bude v češtině a angličtině.