Jak mezinárodní právo a lidská práva inspirovaly sametovou revoluci - pocta Václavu Havlovi | Přednáška s diskusí

Kdy: 17.09.2019 - 17:30 - 19:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný, prosíme, registrujte se kliknutím na "Přihlásit se" nad obrázkem


Main image

Přednáška prof. Maxe Hilaira se zaměří na to, jak mezinárodní právo vzniklé po Vestfálském míru chránilo suverénní státy a zároveň lidská práva jednotlivce před negativními zásahy státní moci.

Zatímco mezinárodní právo hájí především práva svrchovaných států, lidská práva jsou výrazem ochrany všech lidí na území daného státu před negativním zasahováním státní moci. Zásadním milníkem v tomto ohledu je přijetí Všeobecné deklarace lidských práv po druhé světové válce. Dalším krokem bylo přijetí Mezinárodního paktu o občanských a politických právech v roce 1966, který již byl právně závazný pro všechny signatáře. Přednáška se bude věnovat tomu, jak mezinárodní právo a mezinárodní ochrana lidských práv inspirovaly vůdce Sametové revoluce.

Program proběhne v angličtině.