Je Amerika impérium?

Kdy: 01.12.2009 - 18:00
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

Volný


Main image Bradley A. Thayer přednáší v Americkém centru

Rozsah témat, kterým se věnoval Bradley A. Thayer, profesor politologie z Baylorské univerzity na přednáškovém turné v České republice, byl doopravdy úctyhodný. Během dvou dnů (30. listopadu a 1. prosince) promluvil na třech studentských fórech ve třech městech.

Diskuze v Americkém centru v Praze se rozvinula na téma, zda je nebo není Amerika impériem. Profesor Thayer se studenty rozebíral bezpečnostní strategii Spojených států doma i v celosvětovém kontextu. Výměna názorů se v závěru soustředila na posouzení závazků a výhod, které pro USA z tohoto výsadního postavení ve světě vyplývají.

 

V Interdisciplinárním centru na

Univerzitě v Hradci Králové

se profesor Thayer věnoval své knize „Darwin a mezinárodní vztahy“. Zaměřil se především na vysvětlení významu lidské evoluce jako základní příčiny válek a etnických konfliktů.

 

Svou hlavní řeč přednesl profesor Thayer na konferenci Mezinárodního politologického ústavu a Fakulty sociálních studií Masarykovi univerzity v  Brně

United States of America – Jeffersonian Roots, Ideas, Policy. Continuity or Change?

. Jeho příspěvek se týkal odkazu Thomase Jeffersona v současné americké politice. Profesor Thayer se dále zaměřil na téma boje USA proti šíření jaderných zbraní. Vysvětlil, proč právě tento problém je v současném světě klíčový a proč Severní Korea a Írán, se svými jadernými ambicemi, představují takové nebezpečí.

 

Cesta profesora Bradleyho Thayera do České republiky, kterou sponzorovalo Velvyslanectví Spojených států v Praze, nebyla poslední. Do České republiky zavítá už v březnu 2010, kdy bude opět přednášet na Masarykově univerzitě v Brně.