Příběh Petschkovy vily | Výstava

Kdy: 05.09.2019 - 08.10.2019
Kde:  Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 – Malá Strana
Vstup: 

volný


Main image

Petschkova vila v pražské Bubenči je v současnosti rezidencí velvyslance USA v Praze. Má však za sebou pohnutý osud, ve kterém se zrcadlí téměř celé 20. století.

Ve dvacátých letech ji nechal postavit bankéř Otto Petschek jako rodinnou rezidenci a vybavil ji luxusním inventářem i nejmodernější technikou. Prosklená stěna v Zimní zahradě, která dokáže zajet dolů do suterénu, snese srovnání pouze s brněnskou Vilou Tugendhat a uvedený mechanismus byl v Čechách použit vůbec poprvé právě zde. Petschkova rodina opustila vilu v roce 1938 a během války se v ní usadil velitel německé okupační správy v Praze, Rudolf Toussaint. Po osvobození ji krátce využívala Rudá armáda a potom Ministerstvo národní obrany. V září 1945 si dům i se zahradou nejprve pronajal tehdejší velvyslanec USA v Praze a nedlouho poté celý areál Spojené státy americké od Prahy koupily. Američtí velvyslanci pak ve své rezidenci přijímali československé disidenty, včetně Václava Havla. Přijďte si prohlédnout unikátní snímky ze stavby Petschkovy vily a nahlédnout do reprezentativních sálů, které nejsou běžně přístupné.