Perspective On Space Security From Newspace Company | Přednáška s diskusí