Jak přežít mor | Součást oficiálního programu Prague Pride