Výzkum v technických oborech a jeho propojení s podnikáním