Mandelinka bramborová, americký brouk!

Mandelinka bramborová (latinsky Leptinotarsa decemlineata) je brouk z čeledi mandelinkovitých, který se živí bramborovou natí. Na českém území (resp. tehdejšího Československa) se objevila v roce 1950 a komunistická propaganda ji prohlásila za imperialistický útok a mandelince se říkalo americký brouk. Na její objevení vzpomíná Frank Nykl v následujícím článku, který sepsal pro ty, kteří si to buď už nepamatují, anebo ještě nebyli na světě.

Titulní ilustrace Ondřeje Sekory knihy O zlém brouku Bramborouku

Mandelinka bramborová, v padesátých letech označena komunistickou propagandou za tajnou zbraň kapitalistů, namířenou proti budování komunismu. Dobře si pamatuji, že jsme museli jezdit se školou na různá pole v okolí Karlových Varů (hlavně Bochov) a sbírat do úmoru pruhované brouky. Bylo to celková protiamerická psychóza, kdy jsme třeba museli pochodovat v průvodu na 1. máje a sborem vykřikovat: "Ten kdo stojí na chodníku podporuje Ameriku!" A bylo vidět jak po těchto projevech řady na chodnících prořídly. Někteří raději vyšli s průvodem a zbytek se rozprchnul, aby na něm nebylo znát, že stáním na chodníku je proti našemu zřízení.

Téhle odporné propagandě se nevyhnul v roce 1950 ani Ondřeje Sekora, autor Ferdy Mravence. Možná vás překvapí příběh "O zlém brouku Bramborouku", který tento autor sám napsal a ilustroval. Vypráví o americkém brouku Bramborouku, kterého, podle dobové propagandy, nad našim území rozšiřovala americká imperialistická letadla, aby zničila naši úrodu brambor. V pozdějších letech už se o tomhle nechutném činu dál nezmiňoval, a tak se o tom skoro neví. Taky se není čím chlubit!

Byl to všechno nesmysl a mandelinka bramborová k nám nebyla nikým úmyslně deportována. Ale stále se hledal třídní nepřítel, hlavně v našich řadách. Viz třeba první tajemník KSČ Rudolf Slánský, kterého popravili jako nepřítele a špióna cizí rozvědky, i když se velice zasloužil o výstavbu Jáchymovských lágrů. Asi netušil, že jsou také pro jeho další soudruhy, zatímco on byl pozván na „kravatový večírek“. Jak se kdysi říkalo na Divokém Západě.

Ale vraťme se do těchto šílených let.

Z publikace kulturně propagačního oddělení sekretariátu ÚV KSČ z července 1950.
Název - Říkáme lidem pravdu. Podtitul - Materiál pro osobní agitaci na vesnici.
„Do boje proti mandelince! Světový tábor míru je nepřemožitelný!
Do boje proti mandelince - americkému brouku!"

"Mandelinka bramborová se objevila náhle, během několika dnů, hromadně a současně ve všech západních a jihozápadních oblastech republiky, které hraničí se západním Německem, okupovaným americkými imperialisty. A jak se objevila! Nejen na polích, ale převážně okolo cest a silnic, na náměstích, ulicích a domovních dvorech měst. Byly dokonce nalezeny krabičky a lahvičky, naplněné tímto broukem! To všechno je nezvratným důkazem, že se u nás mandelinka bramborová nerozšířila přirozeným způsobem, ale že k nám byl tento škůdce uměle, záměrně a hromadně dopraven zvenčí. Již před několika dny imperialistické krysy takto napadly Německou demokratickou republiku a západní území Polska. Nad řadou okresů demokratického Německa byla mandelinka svržena americkými letadly. Po přeletu amerických letadel byly hromady sto i více parasitů nalezeny přímo v městských obvodech. K nám byl tento americký brouk dopraven podobným způsobem, pomocí větru a mraků, i pomocí záškodnických agentů, k nám vyslaných.

V poslední době jsme vícekrát pocítili nepřátelství amerických imperialistů. Dosud jsme však nezažili tak sprostý, záškodnický útok, jako je hromadné zanesení mandelinky na naše území. Dnes již všichni rolníci vidí, že v době, kdy ve světě probíhá boj proti takovým zavilým nepřátelům lidstva, jak jsou američtí imperialisté, nikdo nemůže zůstat stranou. Zde platí jen jedno: Všichni dohromady, rolníci s dělníky a všemi pracujícími naší vlasti, spolu s pracujícími celého světa do boje proti podněcovatelům války, do boje za trvalý mír! Zmaříme zákeřný útok imperialistů! Naše vláda již učinila potřebná opatření v krajích, které jsou americkým broukem nejvíce ohroženy: jsou to v první řadě Karlovy Vary, Plzeň a České Budějovice, dále Ústí nad Labem, Liberec, Praha, Pardubice, Brno, Jihlava a Bratislava."
ÚV KSČ - Praha.

Ilustrace Ondřeje Sekory v knize O zlém brouku Bramborouku

V roce 1950 se objevila mandelinka bramborová a příslušníci SNB kontrolovali, kdo nebezpečí amerického brouka podceňoval. Příčina toho, že v roce 1954 byly bramborové porosty zaplaveny mandelinkou bramborovou, byla pro československou komunistickou vládu jasná: „Mandelinku na území Československa dopravila letadla americké zpravodajské služby CIA, aby rozvrátila zásobování obyvatelstva!“

Boj proti mandelince bramborové jako "boj proti americkým imperialistům a jako boj za mír" byl veden pod heslem: "Na stráži míru". Po celém státě byly pořádány hledací akce, jichž se museli povinně zúčastnit nejen všichni zemědělci, ale také všichni žáci a studenti, důchodci, ženy z domácnosti, úředníci i někteří dělníci. Sdělovací prostředky denně o průběhu hledacích akcí důkladně informovali.

Bylo běžnou praxí, že v pracovní době pomáhali na polích zaměstnanci z průmyslových závodů, zatímco jézeďáci si v té době odjeli na dovolenou. Sbíral se "americký brouk" - mandelinka bramborová. Školní děti a studenti chodili na brigády při vybírání brambor, na to už se také zapomíná.

Ministr zemědělství vydal oficiální prohlášení:

Zápalky z padesátých let — mandelinka bramborová- americký brouk

"Ukládám organizovat na neděli 11. července 1954 za pomoci všech složek Národní fronty Den boje proti mandelince bramborové s úkolem prohlédnout za účasti všeho obyvatelstva všechny bramborové porosty."

K nám se "americký brouk" dostal po dovozu bramborových hlíz a rozmnožil se hlavně později při velkoplošném pěstování brambor. Mandelinka dokáže zničit listy rostliny během krátké doby. Úrodu dokáže úspěšně zlikvidovat.

Ostatně, představte si, že v roce 1952 existovaly vyhlášky, které vyzývaly občany k účasti na „Celokrajské hledačce tohoto posla amerického imperialismu, aby tento byl zničen a bylo mu zabráněno dalšímu pronikání k našim východním spojencům. “

Každé dítko školou povinné nafasovalo obal od krabičky zápalek, do těchto zápalek, se měli sbírat američtí brouci a pak se musela plná krabička s jejich těly odevzdávat na SNB. Dítko si tak vydělalo tenkrát za jednu mandelinku jednu korunu.

Z archivních materiálů sepsal Frank Nykl.