Databáze

LexisNexiseLibraryUSA
Kolekce eLibraryUSA nabízí širokou škálu online databází amerických veřejných knihoven zaměřených především na učení anglického jazyka, studium a cestování v USA, informace o historii a kultuře USA, občanskou společnost, obchod a podnikání a vědu a technologie.
JSTORJSTOR
JSTOR shromažďuje články významných akademických časopisů mnoha oborů, které nabízí i naskenované v jejich původní podobě.

 

ProQuestProquest
Full-textová databáze článků z tisíců světových periodik od roku 1986.

 

V případě zájmu o další databází (např. Lexis Nexis, Ebsco, ...) kontaktujte, prosím, zaměstnance knihovny.